Rynek - Plac Towarzystwa Jaszczurczego

Centralne miejsce miasta, rynek, nosi nazwę Plac Towarzystwa Jaszczurczego. Nazwa ta została nadana w 1961 roku z inicjatywy społecznego opiekuna zabytków, nauczyciela historii i honorowego obywatela miasta – Ziemowita Maślanki. Uczynił to z okazji 550 rocznicy śmierci Mikołaja z Ryńska, jednego z czterech założycieli Towarzystwa Jaszczurczego, które do życia powołane zostało 24 lutego 1397 roku właśnie w Radzyniu Chełmińskim.

Głaz narzutowy

Głaz narzutowy, który znajduje się pomiędzy miastem a zamkiem, w pobliżu Strugi Radzyńskiej. Waży około 3,5 tony. Na głazie wyryte jest koło przedstawiające herb Radzynia z datą „1593”.
Prawdopodobnie powyższa data ma związek z przywilejem dla małych miast królewskich wydanym dnia 12.04.1593 roku przez króla Zygmunta III Wazy. Przywilej ten miał przyczynić się do poprawy sytuacji finansowej takich właśnie miast.

Pomnik na rynku 1939-1945

Pomnik pochodzi z 1966 roku, został poświęcony ofiarom II wojny światowej oraz męczennikom hitleryzmu z Radzynia chełmińskiego i okolic. Pomnik znajduje się na rynku miasta przy ulicy Plac Towarzystwa Jaszczurczego.

Synagoga

Synagoga została zbudowana pod koniec XIX wieku. Funkcje kultowe pełniła do 1920 roku. W 1945 roku opuszczony budynek przebudowano na dom mieszkalny.
Murowany z cegły, nieotynkowany budynek synagogi wzniesiono na planie prostokąta. Zachował się wystrój szczytów z unikatowymi w budownictwie synagogalnym blendami wypełnionymi tzw. ślepym maswerkiem.

Kaplica pw. św. Jerzego

Kaplica św. Jerzego znajduje się w południowo – zachodniej części miasta przy ul. Kazimierza Jagiellończyka. Została wzniesiona ok. 1286 roku, jako budowla drewniana. W średniowieczu w miejscu obecnej kaplicy znajdował się kościół z przytułkiem przeznaczonym dla pielgrzymów i bezdomnych. Obecną kaplicę św. Jerzego wzniesiono z cegły w stylu gotyckim ok. 1340 roku, od tego momentu pełni funkcję kaplicy cmentarnej, natomiast w XIX stuleciu służyła jako magazyn.

Plac Wojciecha Kętrzyńskiego - Pomnik Wojciecha Kętrzyńskiego

Powstał w 1982 roku przypominając o zdarzeniu mającym miejsce ponad sto lat wcześniej. Wojciech Kętrzyński w latach 1871-1873 przebywał na Pomorzu, odkrywając cenne archiwalia w Radzyniu Chełmińskim, Golubiu i Chełmnie. Ze znalezisk tych zgromadził materiały do pracy „O ludności polskiej w Prusiech niegdyś krzyżackich”.

Ulica Podgrodzie - Pomnik Sybiraka

Ziemowit Maślanka wykonał go w roku 1985 i usytuował na wschodnim krańcu miasta, by w ten sposób oddać hołd osobom deportowanym właśnie w tym kierunku. Pomnik z przodu przypomina odwrócone serce, a z boku kolejkę wąskotorową, która w tajdze woziła ścięte drzewo przez skazańców. Znicz miał przypominać komin tej kolejki.

Ulica Waryńskiego - Pomnik Jana Długosza

Powstał w 1980 roku w 500 rocznicę śmierci kronikarza polski, Jana Długosza. Utrwalił on fragmenty historii miasta w Rocznikach czyli kronikach sławnego Królestwa Polskiego. Opisał jak zamek i miasto zdobyte zostały we wrześniu 1410 roku przez wojska króla Władysława Jagiełły.