Synagoga

Synagoga została zbudowana pod koniec XIX wieku. Funkcje kultowe pełniła do 1920 roku. W 1945 roku opuszczony budynek przebudowano na dom mieszkalny.
Murowany z cegły, nieotynkowany budynek synagogi wzniesiono na planie prostokąta. Zachował się wystrój szczytów z unikatowymi w budownictwie synagogalnym blendami wypełnionymi tzw. ślepym maswerkiem.