Rywałd - ruiny kościoła protestanckiego w Rywałdzie

Rywałd w XIX wieku to wieś zamieszkała przez mieszańców rożnych narodowości i wyznań. Dlatego, w tym wieku wybudowano kościół protestancki. Jest to budowla orientowana, murowana z cegły na kamiennym fundamencie. Wnętrze kościoła tworzy korpus salowy z pięciobocznie zamkniętym prezbiterium oraz piętrową nawą północną z przyległą do niej od zachodu klatką schodową. Bryła kościoła połączona była z pastorówką. Dach dwuspadowy, kryty dachówką na prezbiterium obniżony. Po 1945 r., gdy wierni opuścili te tereny kościół tracił na znaczeniu i popadał w ruinę. W następnych latach nasze państwo zorganizowało w murach tej świątyni skup zboża, co doprowadziło do całkowitej ruiny.