Kaplica pw. św. Jerzego

Kaplica św. Jerzego znajduje się w południowo – zachodniej części miasta przy ul. Kazimierza Jagiellończyka. Została wzniesiona ok. 1286 roku, jako budowla drewniana. W średniowieczu w miejscu obecnej kaplicy znajdował się kościół z przytułkiem przeznaczonym dla pielgrzymów i bezdomnych. Obecną kaplicę św. Jerzego wzniesiono z cegły w stylu gotyckim ok. 1340 roku, od tego momentu pełni funkcję kaplicy cmentarnej, natomiast w XIX stuleciu służyła jako magazyn.