Plac Wojciecha Kętrzyńskiego - Pomnik Wojciecha Kętrzyńskiego

Powstał w 1982 roku przypominając o zdarzeniu mającym miejsce ponad sto lat wcześniej. Wojciech Kętrzyński w latach 1871-1873 przebywał na Pomorzu, odkrywając cenne archiwalia w Radzyniu Chełmińskim, Golubiu i Chełmnie. Ze znalezisk tych zgromadził materiały do pracy „O ludności polskiej w Prusiech niegdyś krzyżackich”.