Ulica Waryńskiego - Pomnik Jana Długosza

Powstał w 1980 roku w 500 rocznicę śmierci kronikarza polski, Jana Długosza. Utrwalił on fragmenty historii miasta w Rocznikach czyli kronikach sławnego Królestwa Polskiego. Opisał jak zamek i miasto zdobyte zostały we wrześniu 1410 roku przez wojska króla Władysława Jagiełły.