Głaz narzutowy

Głaz narzutowy, który znajduje się pomiędzy miastem a zamkiem, w pobliżu Strugi Radzyńskiej. Waży około 3,5 tony. Na głazie wyryte jest koło przedstawiające herb Radzynia z datą „1593”.
Prawdopodobnie powyższa data ma związek z przywilejem dla małych miast królewskich wydanym dnia 12.04.1593 roku przez króla Zygmunta III Wazy. Przywilej ten miał przyczynić się do poprawy sytuacji finansowej takich właśnie miast.