Zespół klasztorny w Rywałdzie Królewskim

W skład zespołu klasztornego w Rywałdzie Królewskim wchodzą : barokowy kościół pw. św. Sebastiana oraz klasztor z zabudowaniami gospodarczymi i ogrodem. Obecny kościół pobudowano w latach 1710-1738 z inicjatywy rodu Czapskich, a przekazano przybyłym z Warszawy oo. Kapucynom w 1748 roku. Wystrój świątyni późnobarokowy, na który składają się: ołtarz główny z połowy XVIII w. z gotycką rzeźbą Matki Boskiej Tronującej z Dzieciątkiem (tzw. Matka Boża Cygańska) z końca XIV wieku, sześć barokowo – klasycystycznych ołtarzy bocznych z przełomu XVIII/XIX w., ambona, konfesjonały i chrzcielnica z XVIII wieku. Kolorem dominującym w wyposażeniu jest brąz, który jest kolorem habitów Braci Mniejszych Kapucynów.