Cela Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Rywałdzie

Klasztor rywałdzki był pierwszym etapem (25.09.1953 r. – 12.10.1953 r.) trwającego ponad trzy lata internowania Prymasa Tysiąclecia dokonanego przez ówczesne władze komunistyczne jako represja wobec Kościoła. W klasztorze można zwiedzić celę Kardynała z zachowanym ówczesnym wyposażeniem, a także salę pamięci z Jego osobistymi pamiątkami.