Kościół p.w. św. Anny w Radzyniu Chełmińskim

Historia kościoła

Świątynia była budowana i rozbudowywana od około 1310 do około 1600 roku. Kościół p.w. św. Anny w Radzyniu Chełmińskim to kościół gotycki, orientowany. Został wzniesiony z cegły, w wątku gotyckim z użyciem cegły , na kamiennej podmurówce W 1456 roku został zniszczony, a następnie gruntownie odremontowany. Prawdopodobnie w drugiej połowie XV wieku podwyższono ściany prezbiterium i wzniesiono szczyt wschodni. Niestety w 1575 roku kościół został strawiony przez pożar. W 1598 roku podwyższono ściany nawy, ukształtowano fasadę i wzniesiono kaplicę Dąbrowskich (p.w. Przemienienia Pańskiego) z fundacji starosty radzyńskiego Hugona Dąbrowskiego. Około 1600 roku rodzina Działyńskich dobudowała do północnej ściany nawy kaplicę grobową. Ponowne pożary kościoła miały miejsce w latach 1615 i 1628, po czym świątynię częściowo odbudowano w 1640 roku, dzięki staraniom starosty radzyńskiego Mikołaja Wejhera. W 1673 roku odnowiono kaplicę Dąbrowskich. Kościół był odnawiany jeszcze w latach: 1680-1695 (całkowita odbudowa), 1885 i 1892 (po uszkodzeniu wieży przez piorun). W 1948 roku założono instalację elektryczną, a w latach 1980-1985 wymieniono witraże. Natomiast w 1993 roku odtworzono polichromie w kaplicy Dąbrowskich.

Zabytkowe wyposażenie kościoła

  • barokowy ołtarz główny z przełomu XVII/XVIII w., trójdzielny z bramkami, z obrazem sygnowanym przez B. Strobla „Koronacja Matki Boskiej”- dwa barokowo-klasycystyczne ołtarze boczne z 1820 roku dzieło M. Przemysławskiego
  • cztery późnobarokowe ołtarzez drugiej ćwierci XVIII w.
  • barokowa polichromia na stropach: w prezbiterium i w nawie, wykonana po 1640 roku przez B. Strobla, a na ścianach nawy późnobarokowa z drugiej połowy XVIII wieku
  • rokokowo-klasycystyczna ambona z początku XIX wieku wykonana przez M. Przemysławskiego
  • barokowa chrzcielnica z przełomu XVII/XVIII wieku
  • klasycystyczne stalle z przełomu XVIII/XIX w. z gotyckimi sediliami
  • drewniany chór muzyczny z 1694 roku
  • rokowo-klasycystyczny prospekt organowy z końca XVIII wieku
  • barokowy obraz z przedstawieniem Grupy Ukrzyżowania i Judasza otrzymującego srebrniki z około połowy wieku XVII
  • marmurowe płyty nagrobne z płaskorzeźbionymi postaciami rycerzy