Ulica Dąbrowskich

Niegdyś na budynku widniała data 1899 jako rok budowy. Po wejściu wojsk rosyjskich do miasta, w piwnicach tego domu znajdowało się więzienie. To tu przetrzymywano ludzi przed wywózką na Sybir. Na górze zaś zamieszkał komendant NKWD.