Dębieniec: Kaplica pod wezwaniem św. Wawrzyńca

Została wybudowana w 1862 roku. Usytuowana na sztucznym półwyspie nad stawem. Neogotycka, murowana z cegły, otynkowana i orientowana z absydą od wschodu zakończoną trójbocznie i kwadratową kruchtą od zachodu. Szczyty schodkowe, w zachodniej części, we wnęce kamienna rzeźba św. Wawrzyńca. Nad wejściem do kruchty kamienna płaskorzeźba z główką aniołka, dwoma gryfami podtrzymującymi monogram IHS z datą 1688 i nieczytelnym nazwiskiem. W salowym wnętrzu trzy ołtarze – główny i dwa boczne, rokokowe. W kaplicy znajdują się jeszcze dwa lichtarze cynowe i barokowy obraz Matki Boskiej Bolesnej z XVIII wieku.